Масивен паркет от Европа

Паркет и дюшеме - дъб
Паркет и дюшеме - дъб
Масивен, трислоен и многослоен дъбов паркет
Паркет - бук
Паркет - бук
Масивен буков паркет
Паркет - череша
Паркет - череша
Масивен паркет от череша
Паркет - орех
Паркет - орех
Масивен и трислоен орехов паркет
Паркет - ясен
Паркет - ясен
Масивен и трислоен паркет от ясен