Плотове и стъпала

Дъб
Дъб
Плътност - kg/m3 - 700-780 Твърдост по Бринел - 3.4-3.6 Твърдост по Янка - 1360 Произход - ...
Бук
Бук
Плътност - kg/m3 - 650-680 Твърдост по Бринел - 3.5-3.7 Твърдост по Янка - 1630 Произход - ...
Череша
Череша
Плътност - kg/m3 - 580-600 Твърдост по Бринел - 3.0-3.2 Твърдост по Янка - 1060 Произход - ...
Орех
Орех
Плътност - kg/m3 - 650-680 Твърдост по Бринел - 3.0-3.2 Твърдост по Янка - 1100 Произход - ...
Ясен
Ясен
Плътност - kg/m3 - 670-700 Твърдост по Бринел - 3.8-4.0 Твърдост по Янка - 1320 Произход - ...