Масивен паркет от Южна Америка

Паркет - капирона
Паркет - капирона
Масивен паркет
Паркет - кумару
Паркет - кумару
Масивен и многослоен паркет
Паркет - ипе
Паркет - ипе
Трислоен паркет
Паркет - жатоба
Паркет - жатоба
Масивен и многослоен паркет
Паркет - тауари
Паркет - тауари
Масивен и многослоен паркет
Паркет - сукупира
Паркет - сукупира
Масивен и многослоен паркет