Паркет - сукупира

Категория: Паркет > Масивен паркет от Южна Америка

Сукупира е название на група дървесни видове, растящи в северната част на Бразилия и съседните страни. Дървесината е с тъмен червеникаво-кафяв цвят с редуващи се светли и тъмни участъци. По външен вид наподобява европейския орех. Твърд и плътен дървесен вид със сравнително ниски стойности на линейно свиване и разширение, сукупира е добро решение за подови настилки в помещения с интензивно натоварване. Съдържа в структурата си мазно вещество, което е причина за високата му трайност на атмосферни условия и приложението му за изработка на декинг и декоративни фасадни елементи.

Механични показатели:

Сукупира

  • Плътност – кг/м3 – 900-930
  • Твърдост по Бринел – 4.0-4.2
  • Твърдост по Янка – 2140
  • Произход – Южна Америка