Паркет - палисандър

Категория: Паркет > Масивен паркет от Азия

Палисандър се наричат всички дървесни видове, влизащи в състава на рода “Dalbergia”. Срещат се на три континента – Африка, Южна Америка и Азия, като в зависимост от района са популярни и други наименования: кокоболо, сонокелинг, кралско дърво и други. Дървесината на палисандъра е тъмнокафява, неравномерно набраздена с множество тъмни, почти черни ивици. Отличава се с много висока плътност (почти 1000 кг / м3), а също така и с висока твърдост и трайност. По тези показатели палисандъра изпреварва тиковата дървесина. По тази причина, а и заради своята екзотична текстура, запасите в световен мащаб са намалели значително. Използва се за направа на подови настилки, мебели, сувенири, музикални инструменти.

Механични показатели:

Палисандър

  • Плътност – кг/м3 – 850-1000
  • Твърдост по Бринел – 4.3-4.5
  • Твърдост по Янка – 1710
  • Произход – Югоизточна Азия