Паркет и дюшеме - дъб

Категория: Паркет > Масивен паркет от Европа

Дъбът е събирателно название на всичките около 600 дървесни вида, които спадат към рода Quercus. Разпространен е в умерения климатичен пояс на северното полукълбо, но се среща и в тропичните области на Азия и Америка. С най-голямо икономическо значение в европейските територии са летния дъб, зимния дъб, благун, горун, цер и други. Срещат се и много хибридни видове, в резултат както на естествен процес на кръстосване на видовете. Дъбовата дървесина е с плътност около 750 кг / м3, с високи показатели за твърдост и износоустойчивост. На цвят е светлокафява с жълтеникав отенък, рязко изразена текстура и широки пори. Отлично се поддава на обработка с импрегнанти, байцове, масла и вакси. Гладки лакови покрития се получават трудно, поради едрата структура. Дъбът има много ниски стойности на линейно свиване и разширение във всички направления. Наличието на танин е причина за добрата защита от гниене и нападения от вредители (гъби и насекоми), правейки дъба може би най-трайния европейски дървесен вид. Тези свойства определят неговото приложение още от средновековието във вид на конструктивни и облицовъчни елементи за строителството, дограми, врати, в корабостроенето, в интериора за стилни мебели и подови настилки, както и за изработка на бъчви във винопроизводството.

Механични показатели:

Дъб

  • Плътност – кг/м3 – 700-780
  • Твърдост по Бринел – 3.4-3.6
  • Твърдост по Янка – 1360
  • Произход – Европа