Паркет - бамбук

Категория: Паркет > Масивен паркет от Азия

Бамбука е вид вечнозелена трева от рода “Bambuseae”. Възрастните растения образуват кухо дървесно стъбло и представляват най-бързо растящият дървесен вид. Разпространен е в топлите климатични зони по целия свят, с огромно икономическо значение за местните народи. От векове стъблата му са използвани за строителен материал и за изработка на мебели. Младите бамбукови растения се използват и за храна. Като материал за подови настики, бамбукът намира своето приложение по-късно. Производството на бамбуков паркет минава през няколко етапа – насичане на стъблата на детайли, селектиране и подреждане на слоеве, пресоване и профилиране. Дървесината е бледожълтеникава на цвят, но чрез допълнителна обработка (опушване при висока температура и налягане) може да се постигнат и по тъмни цветове. По твърдост бамбука се нарежда до европейския бук, като същевременно е с доста по-ниска плътност от него.

Механични показатели:

Бамбук

  • Плътност – кг/м3 – 480-500
  • Твърдост по Бринел – 3.6-3.8
  • Твърдост по Янка – 1650
  • Произход – Югоизточна Азия