Паркет - махагон

Категория: Паркет > Масивен паркет от Африка

Името махагон се използва за различни тропически дървесни видове с червеникаво-кафяв цвят. Всъщност, истинският махагон е с произход Южна и Централна Америка и е представен от три подвида. В последствие е разпространен в колониите на европейските държави в западна Индия и Африка. В зависимост от района на разпространение, в миналото са се използвали и други имена като акажу, каоба, филипински махагон или меранти. Махагоновата дървесина има изключително правожила структура. Тази особеност, както и характерния златист отблясък определят широкото му приложение в изработката на мебели. Почти всичкото обзавеждане от колониалният период в Америка е било изработвано от махагон. Устойчивостта му на влага, неговата твърдост и плътност са причина за използването му в миналото за изработка на корабни палуби, а в днешни дни – като подова настилка. По повърхността на дървесината няма широки пори, което е благоприятно за нанасянето на различни покрития.