Паркет панга-панга

Категория: Паркет > Масивен паркет от Африка

Панга-панга е дървесен вид, родственик на венге, със същия ареал на разпространение (Екваториална Африка) и много близък като външен вид на дървесината (редуване на кафяви и черни ивици), както и като механични показатели. Характерно за панга-панга е, че с времето дървесината му изсветлява, за разлика от повечето дървесни видове, при които има потъмняване. Дървесината е много пореста с голяма разлика в плътността между светлите и тъмните участъци, което затруднява повърхностната обработка. Има по-ниска плътност от венге, при еднакви показатели за твърдост. Използва се за подови настилки, мебели, декоративни детайли, инструменти и други.

Механични показатели:

Панга-панга

  • Плътност – кг/м3 – 780-800
  • Твърдост по Бринел – 4.1-4.3
  • Твърдост по Янка – 1740
  • Произход – Централна Африка