Дъб

Категория: Паркет > Плотове и стъпала

Плътност - kg/m3 - 700-780
Твърдост по Бринел - 3.4-3.6
Твърдост по Янка - 1360
Произход - Европа