Бук

Категория: Паркет > Плотове и стъпала

Плътност - kg/m3 - 650-680
Твърдост по Бринел - 3.5-3.7
Твърдост по Янка - 1630
Произход - Европа