Череша

Категория: Паркет > Плотове и стъпала

Плътност - kg/m3 - 580-600
Твърдост по Бринел - 3.0-3.2
Твърдост по Янка - 1060
Произход - Европа