Орех

Категория: Паркет > Плотове и стъпала

Плътност - kg/m3 - 650-680
Твърдост по Бринел - 3.0-3.2
Твърдост по Янка - 1100
Произход - Европа